• Streamed live on Oct 12, 2018
  • http://bit.ly/2KyfXwL

    để nhận những thông tin mới nhất:

    #VTC14

    [Trực tiếp] 14h00 12/10/2018) THỜI TIẾT BẮC BỘ ẤM DẦN TRƯỚC KHI ĐÓN ĐỢT KHÔNG KHÍ LẠNH MỚI TĂNG CƯỜNG ➡Hãy Subscribe kênh