AoE Liên Tỉnh 2018 | Bắc Bộ 3 | Vòng Loại Trực Tiếp | BLV: Hải MariO | 11-10-2018

 • Streamed live on Oct 11, 2018
 • Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn - press@gtv.com.vn Address: GameTV, Golden Land Building, 275 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi, Vietnam

  https://twitter.com/VietnamGameTV

  Follow us:

  https://www.facebook.com/VietnamGameTV

  Like us:

  http://gametv.vn

  ) # # # More videos / More news at

  http://playonline.win

  ) - POW ( website:

  http://twin188.live

  AoE Liên Tỉnh 2018 Được Tổ chức bởi GameTV + GameTV PLus Mở đăng kí từ ngày 13/09/2018 Vòng sơ loại sẽ được bắt đầu từ ngày 25/09/2018 với 8 khu vực thi đấu Vòng Chung Kết bắt đầu sẽ được diễn ra vào ngày 24-25/11/2018 Nhà Tài trợ chính thức : - TWIN188 ( website:

  #GameTV

  #AgeofEmpires

  #GameTVPlus

  #GameTVGiaiDau

  #AoELienTinh2018