Trực Tiếp Hãy Xem Việt Nam Hạ Địch Mỗi Viên Đạn Một Kẻ Thù Khi Súng Đã Lên Nòng Địch Trong Tầm Ngắm

 • Streamed live on Jun 30, 2018
 • Hãy Xem Việt Nam Hạ Địch Mỗi Viên Đạn Một Kẻ Thù Khi Súng Đã Lên Nòng Địch Trong Tầm Ngắm Hãy Xem Việt Nam Hạ Địch Mỗi Viên Đạn Một Kẻ Thù Khi Súng Đã Lên Nòng Địch Trong Tầm Ngắm

 • Thegioidtdd76764 Thegioi
  Thegioidtdd76764 Thegioi 1 week ago

  đây la tư liêu thưc tê đê ngươi dân Miên Nam hiêu kỹ hơn vê thăng vnch no cùng thăng mỹ tiêu diêt đánh đâp ngươi dân miên nam như thê nao.. chinh thăng cnch la lũ tàn ác nhât đáng lẽ tui no cung ngươi dân đánh đuôi thăng mỹ thi ngươc lai ..chung no lam phản đông chem giêt chinh dân tôc minh vây chung co phải la bè lủ bán nươc ac ôn ko vây chung no ko băng con suc vât ko..lu vnch giêt chinh đông bào minh đo vây mà lu suc vât nay no vân kêu gào là cs ac. đung la vưa ăn cươp vưa la làng

 • Cong Hau
  Cong Hau 1 week ago

  Mấy con khỉ rừng.ahihi

 • GAICHANH. COM
  GAICHANH. COM 1 day ago

  #gáigọihànội600k0987023219