Son Tùng M-TP - Như Ngày Hôm Qua (Audio)

  • Published on Jan 2, 2016
  • http://vevo.ly/dPC8qw

    https://www.facebook.com/MTP.Fan

    https://twitter.com/VietWorldEnter

    Music video by Son Tùng M-TP performing Nhu Ngày Hôm Qua (Audio).